S&C SERVICE (THAILAND) Co,.LTD.

บจก. เอส แอนด์ ซี เซอร์วิส (ไทยแลนด์) เปิดดำเนินธุรกิจการให้บริการงานดูแลรักษาความสะอาดแบบครบวงจร อาทิเช่น การให้บริการงานทำความสะอาด (Big Cleaning) งานรับเหมาทำความสะอาดตามหน่วยงานและสถานที่ต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการ, หมู่บ้านจัดสรร, คอนโดมิเนียม, โรงเรียน, โกดังสินค้า, โรงงาน, สำนักงาน, ออฟฟิศ, โรงแรม, ขัดล้างพื้น, ทำความสะอาดกระจก, บริการซักพรม, บริการดูดไรฝุ่น, บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ, บริการอบโอโซน, ทำความสะอาดโครงหลังคา, บริการแม่บ้านประจำออฟฟิศสำนักงานและสถานที่ต่างๆ รวมถึงพื้นที่จัดงานอีเว้นต่างๆ ที่ต้องการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน ระหว่างงาน จนกระทั่งเลิกงาน ด้วยความพร้อมของเทคโนโลยี และคุณภาพการบริการที่เป็นหนึ่งอย่างซื่อสัตย์และมีคุณธรรมด้วยประสบการณ์การบริหารงานและทีมงานมืออาชีพ ที่ลูกค้าชั้นนำให้การยอมรับ

 

S&C SERVICE (THAILAND) Co., Ltd. 

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทำความสะอาดแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์และทีมงานมืออาชีพโดยให้บริการแก่หน่วยงานชั้นนำ เช่น หน่วยงานราชการ, อาคารสำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า, หมู่บ้านจัดสรร, โรงงานอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล, โรงแรม, เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์, รวมถึงพื้นที่จัดงานอีเว้นต่างๆ ที่ต้องการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน ระหว่างงาน จนกระทั่งเลิกงาน ด้วยความพร้อมของเทคโนโลยีประสิทธิภาพของทีมงาน และคุณภาพบริการที่เป็นหนึ่งอย่างซื่อสัตย์และมีคุณธรรม

S&C SERVICE (THAILAND) Co,.LTD.

บริษัท เอส แอนด์ ซี เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจดูแลรักษาความสะอาด เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานดูแลรักษาความสะอาด (Cleaning Services) และทำหน้าที่เป็นผู้คัดสรรบุคลากร และทำการอบรมเบื้องต้น ในการสร้างคุณภาพและมาตรฐานงานด้านบริการ โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์

ธุรกิจบริการ 

-  บริการพนักงานทำความสะอาด (Cleaning Services)

-  บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ดูดไรฝุ่น ซักพรม  

-  บริการทำเล็บนอกสถานที่

บริษัท เอส แอนด์ ซี เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การให้บริการของบริษัทฯ จะเป็นส่วนหนึ่ง

ในการช่วยสนับสนุนการดำเนินงานภายในองค์กรของท่านได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

SAFETY

การสร้างความพึงพอใจให้กับองค์กรที่ได้รับบริการ และตอบโจทย์ทางความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุดพร้อมด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำพร้อมคำปรึกษาซึ่งมีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี เพื่อสามารถแนะแนวทางที่องค์ดรหรือผู้ใช้บริการ ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยไร้ความเสี่ยงใดๆ จากองค์กรของ SCservice Thailand

LOYALTY

บริษัทฯ ยึดมั่่นในมาตรฐานด้วยความภักดีที่เรามีต่อองค์กรในการให้บริการและมีการคัดสรรพนักงานที่มีคุณภาพให้กับองค์กร รวมทั้งรักษามาตรฐานและดำรงตนให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยความภักดี

IMAGE

ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญและมีคุณค่าต่อผู้พบเห็น เราเน้นเรื่องบุคลิกภาพ การแต่งกายของพนักงานที่สะอาดสวยงาม สุภาพเรียบร้อย ชุดพนักงานที่เป็นเอกลักษณ์ ชุดแม่บ้านที่พร้อมผ้ากันเปื้อน