S&C Service Thailand

ค่าบริการพนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ / ชั่วโมง

  •  4 ชั่วโมง 1,200 บาท
  •  8 ชั่วโมง 1,500 บาท
  •  12 ชั่วโมง 1,900 บาท
  •  16 ชั่วโมง 2,200 บาท

กรณี
 

ซื้อชั่วโมงเพิ่ม 180 บาท / ชั่วโมง
ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด  300บาท / วัน
ค่าเบี้ยเลี้ยงค้างคืน  380 / วัน
*อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
*ลูกค้าจะต้องจัดให้มีประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 
*ประกันความเสียหายตามความเป็นจริงถ้าพิสูจน์ว่าเป็นเหตุข้อผิดพลาดจากทางพนักงานและประกันเสียหายตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 3000 บาท

 

 

คนขับรถ / รายเดือน โปรต้อนรับปีใหม่


1 - 2 เดือน 
 วันจันทร์ - วันศุกร์  =  24,000 บาท / เดือน
 วันจันทร์ - วันเสาร์  =  25,000 บาท / เดือน

 

3 - 5 เดือน
 วันจันทร์ - วันศุกร์ = 23,000 บาท / เดือน
 วันจันทร์ - วันเสาร์ = 24,000 บาท / เดือน

 

5 เดือนขึ้นไป

ลูกค้าสามารถเลือกวันหยุดได้เอง 2 วัน / อาทิตย์ = 21,000 บาท

ลูกค้าสามารถเลือกวันหยุดได้เอง 1 วัน / อาทิตย์ = 22,000 บาท

*ราคานี้ยังไม่รวม Vat

 

 

สนใจ บริการพนักงานขับรถ สามารถติดต่อสอบถาม หรือ กรอกข้อมูล เพื่อให้เราติดต่อกลับ

สอบถามเพิ่มเติมโทร 092 656 2424 , 095 861 8222 Line ID : @sc_service