S&C Service Thailand

ค่าบริการทำความสะอาดนอกสถานที่

( ราคาประเมิน )พื้นที่บิ๊กคลีน 

 

  • เริ่มต้น - 100 ตารางเมตร = ราคาโดยประมาณไม่เกิน 6,000 บาท
  • 100 ขึ้นไปถึง 200 ตารางเมตร= ราคาโดยประมาณไม่เกิน 12,000
  • 200 ขึ้นไป ถึง 500 ตารางเมตร = ราคาโดยประมาณไม่เกิน 28,000
  • 500 ขึ้นไป ถึง 800 ตาราเมตร = ราคาโดยประมาณไม่เกิน 48,000 

 

**  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ วัสดุที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะทาง **

 

สนใจ บริการทำความสะอาดนอกสถานที่ สามารถติดต่อสอบถาม หรือ กรอกข้อมูล เพื่อให้เราติดต่อกลับ

สอบถามเพิ่มเติมโทร 092 656 2424 , 095 861 8222 Line ID : @sc_service