S&C Service Thailand

ค่าบริการทำความสะอาดนอกสถานที่

( ราคาประเมิน )พื้นที่บิ๊กคลีน 

 

  • * เริ่มต้น - 100 ตารางเมตร = ราคาโดยประมาณไม่เกิน 6,000 บาท

 

  • * 100 ขึ้นไปถึง 200 ตารางเมตร= ราคาโดยประมาณไม่เกิน 12,000

 

  • * 200 ขึ้นไป ถึง 500 ตารางเมตร = ราคาโดยประมาณไม่เกิน 28,000

 

  • * 500 ขึ้นไป ถึง 800 ตาราเมตร = ราคาโดยประมาณไม่เกิน 48,000 

 

**  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ วัสดุที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะทาง **

 

สนใจ บริการทำความสะอาดนอกสถานที่ สามารถติดต่อสอบถาม หรือ กรอกข้อมูล เพื่อให้เราติดต่อกลับ

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 530 9722 Line ID : @sc_service